Endast AUS

Säkerhetsinformation om ReActiv8

Australia Only

LÄS ALLTID BRUKSANVISNINGEN. Mer information och en fullständig lista över indikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, potentiella biverkningar och användaranvisningar finns i användarhandboken. Tala med din läkare om symtomen kvarstår, förvärras eller ändras oväntat.

Avsett ändamål/indikationer för användning: ReActiv8-systemet är indicerat som en hjälp vid behandling av svår kronisk smärta i ländryggen som är associerad med felaktig funktion av multifidus, som fastställts genom resonanstomografi eller fysiologisk testning.

Varningar

Klicka här för att läsa mer.

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.