En reparativ behandling för mekanisk kronisk ländryggssmärta

Informationen på denna sida är avsedd för läkare.

ReActiv8® är en effektiv och hållbar behandling för dina patienter med mekanisk kronisk ländryggssmärta (CLBP) och dysfunktion i multifidusmuskeln.

Vad är ReActiv8?

ReActiv8 Restorative Neurostimulation är en reparativ terapi utformad för att hantera nedsatt neuromuskulär kontroll och degeneration av multifidusmuskeln kopplat till mekanisk kronisk ländryggssmärta (CLBP). ReActiv8-systemet åsidosätter underliggande hämningar av multifidusmuskeln genom att framkalla episodiska, isolerade sammandragningar som med tiden kan underlätta återhämtning från mekanisk kronisk ländryggssmärta. Denna terapi kan utgöra en effektiv behandlingslösning för dina patienter med mekanisk kronisk ländryggssmärta.

Hur är den annorlunda?

ReActiv8, den enda FDA-godkända reparativa enheten av sitt slag, använder en reparativ behandlingsmetod som inriktar sig på underliggande dysfunktion i multifidusmuskeln. Analgetiska (eller palliativa) behandlingsalternativ har begränsad effektivitet och hållbarhet hos patienter med mekanisk kronisk ländryggssmärta. [1]

 

1 – Jensen MP, Brownstone RM. Mechanisms of spinal cord stimulation for the treatment of pain: Still in the dark after 50 years. European Journal of Pain (United Kingdom) 2019;23:652–9.

Hur fungerar det?

ReActiv8-terapin inriktar sig på multifidusmuskeln med elektriska pulser som levereras genom egenutvecklad självförankringsteknik som är placerad intill den mediala grenen av dorsal ramus. Efter proceduren får patient genomföra sin egen hemmaterapi två gånger dagligen i 30 minuter per session.

Övertygande patientresultat

ReActiv8-B, patientresultat i kliniska prövningar efter tre år.

Den kliniska prövningen ReActiv8-B är en internationell, randomiserad, aktiv skenkontrollerad blindstudie som sträcker sig över många kliniker, vilken jämför ReActiv8-terapibehandlingsgruppen med en aktiv skenkontrollgrupp.

Fördelar med långtidsbehandling

 • ReActiv8® ger ett effektivt, hållbart och säkert behandlingsalternativ för noggrant
  utvalda patienter med svårbehandlad kronisk ländryggssmärta och dysfunktion i multifidusmuskeln.
 • Bana och hållbarhet av kliniska fördelar stämmer överens med återställande av
  neuromuskulär kontroll och muskelrehabilitering.
 • Reparativ neurostimulering verkar inte vara mottaglig för förlust av
  effektivitet. (dvs. minskad effektiviteten över tid)
 • Säkerhetsprofilen för behandlingen förblev gynnsam jämfört med tillgängliga
  implanterbara neurostimulatorer för behandling av andra typer av ryggsmärtor.
 • En ökande andel av deltagarna eliminerar eller minskar sitt
  bruk av opioider.

Gilligan C., Volschenk W., Russo M., Green M., Gilmore C., Mehta V., Deckers K., De Smedt K., Latif U., Sayed D., Georgius P., Gentile J., Mitchell B., Langhorst M., Huygen F., Baranidharan G., Patel V., Mironer E., Ross E., Carayannopoulos A., Hayek S., Gulve A., Van Buyten J.-P., Tohmeh A., Fischgrund J., Lad S., Ahadian F., Deer T., Klemme W., Rauck R., Rathmell J., Schwab F., Maislin G., Heemels J.P., Eldabe S. 2022. Three-Year Durability of Restorative Neurostimulation Effectiveness in Patients With Chronic Low Back Pain and Multifidus Muscle Dysfunction.
Neuromodulation 2022; -: 1–11.

Vuxna individer med kronisk ländryggssmärta

Vuxna individer som har upplevt mekanisk kronisk ländryggssmärta under hälften av dagarna under det senaste året (eller mer frekvent).

Otillräcklig lindring med konventionella behandlingar

Konventionell medicinsk behandling, inklusive sjukgymnastik och medicinering, har endast medfört tillfällig eller otillräcklig lindring

Inga tidigare kirurgiska ingrepp

Inga tydliga indikationer för ryggradskirurgi och ingen tidigare ländryggsoperation, inklusive fusioner och/eller andra implanterade enheter

Ingen radikulär eller neuropatisk smärta

Smärtan är främst i ländryggen och är större än smärta i benet (radikulär eller neuropatisk smärta). Neuropatisk smärta sträcker sig inte under knät

Anatomiöversikt

Neuromuskulär kontroll: Proprioception och ryggmuskler

Mekanisk kronisk ländryggssmärta är resultatet av en skada eller stress på de vävnader som omger ryggraden, inklusive mjuka vävnader, muskler, ben och leder. Ofta beror denna typ av smärta på nedsatt neuromuskulär kontroll och neural hämning av multifidus, vilken är den största stabiliserande muskeln i din rygg.

Patologiöversikt

Multifidusdysfunktion: Förlust av neuromuskulär kontroll

Multifidusdysfunktion kan bero på förlust av neuromuskulär kontroll. Detta kan orsaka brist på ryggradsstöd, vilket leder till okontrollerad belastning av ryggradsleder och diskar, vilket resulterar i mekanisk ländryggssmärta.

Proceduröversikt

Behandla orsaken, inte symptomen.

ReActiv8 implanteras under huden under ett minimalt invasivt polikliniskt ingrepp. En generator är ansluten till två elektriska kablar, som är placerade i syfte att stimulera nerverna som styr multifidusmuskeln.

Patientberättelser

Se patientberättelserna med egna ögon

ReActiv8-implantatörer och deras kliniska personal har sett patienters liv förändras efter behandling med ReActiv8. Se deras berättelser nedan om deras erfarenheter med mekanisk kronisk ländryggssmärta..

Följande videoklipp innehåller berättelser från tre av våra internationella patienter som har upplevt anmärkningsvärda resultat från ReActiv8-systemet. Patienternas berättelser är endast deras och ska inte anses vara representativa för alla patienter. Patienternas resultat kommer att variera. Se avsnittet nedan för indikationer och produktinformation för USA.

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Reactiv8 är en behandling för vuxna som lider av svår mekanisk kronisk smärta i ländryggen, vilken är associerad med felaktig funktion av multifidus, vilket fastställts genom avbildning eller fysiologisk testning. Kandidater för terapin har misslyckade interventionsbehandlingsalternativ inklusive smärtstillande mediciner och sjukgymnastik och är inte indicerade för ryggradskirurgi.

I genomsnitt kommer personer med kronisk ländryggssmärta som behandlats med Reactiv8 Restorative Neurostimulation-terapi att uppleva markant smärtminskning, och förbättringar vad gäller funktionshinder och livskvalitet efter ett år. Med tanke på behandlingens reparativa karaktär kan det ta lite tid för patienten att uppleva smärtlindring och funktionsförbättringar.

För att hjälpa till att säkra täckning från sjukförsäkringsleverantörer, erbjuder vi ReActiv8 Support and Verification Program (R.S.V.P.) genom att samarbeta med experter som är specialiserade på att arbeta med sjukförsäkringsbolag och våra läkarpartner. Kontakta oss om du vill ha mer information om hur du registrerar din klinik.

Ta det första steget mot ReActiv8 Terapitillgång

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur ReActiv8 kan passa på din klinik.

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.