Övertygande kliniska data

Samling av kliniska bevis och vetenskaplig litteratur som stödjer ReActiv8 Restorative Neurostimulation

Publikationer av kliniska studier –
Den första randomiserade skenkontrollerade forskningen inom neuromodulering

ReActiv8-B Trial for FDA Approval

ReActiv8-A Trial for CE Mark

Real World Evidence

Sammanfattning

 • 57 % av patienterna upplevde en avsevärd förbättring med ≥ 50 % minskning av NRS-smärtpoäng
 • 51 % av patienterna upplevde en avsevärd förbättring med en minskning av NRS-smärtpoäng med ≥ 15 punkter
 • Utmärkt säkerhetsprofil jämfört med liknande implanterade enheter

Sammanfattning

 • 3-year real-world data collected at 5 sites across the UK. 42 patients enrolled w/33 completing 3-year follow up.
 • No formal inclusion or exclusion criteria enforced outside the IFU and indications of the CE Mark.
 • 70% of patients reached the remitter threshold reporting mild to negligible pain (NRS ≤ 3) and 55% improved by more than 15 points on ODI.
 • 75% of patients had a substantial or profound improvement in NRS (>50%) and/or ODI (>20 point). Patients reported a mean EQ-5D approaching an age matched UK population normal value.
 • No lead migrations.
 • Response to ReActiv8 consistent with the restorative mechanism of action and published pivotal trial data.

Restorative Neurostimulation –
Litteratur och vetenskapliga diskussioner om vikten av denna nya terapi

Physical Testing –
How to objectively identify patients with neuromotor dysfunction

Sammanfattning

 • Observation av bålrörelse anses vara en viktig del av den kliniska undersökningen av patienter med ländryggssmärta (LBP).
 • Närvaron av framåtböjda rörelseavvikelser ses ofta hos patienter med akut/subakut, ospecifik ländryggssmärta, jämfört med de utan en historia av ländryggssmärta.
 • Avvikande rörelser indikerar att viss motorisk kontroll eller muskuloskeletal nedsättning förblir olöst i denna grupp.

Multifidus roll – hur ny vetenskap har identifierat
denna muskel som avgörande för att förhindra kronisk ländryggssmärta

Sammanfattning

 • Multifidusmorfologin skiljer sig på ett unikt sätt från andra ländryggsmuskler och har därför en speciell roll för ländryggens stabilitet.  
 • Förändringar i multifidus har i många studier visat sig vara relaterade till ländryggssmärta.
 • Skador och överbelastning av ländryggen har visat sig orsaka hämning av multifidus. 
 • Kliniska studier har visat att multifidus kan rehabiliteras och smärta i ländryggen minskas.

Sammanfattning

 • Det ryggradsstabiliserande systemet består av tre delsystem:
  • ryggradens passiva undersystem 
  • det aktiva muskulära undersystemet
  • undersystemet för neural kontroll och återkopplingskontroll. 
 • Skador, degenerering eller sjukdom kan orsaka dysfunktion i ryggradssystemet, vilket inte kan kompenseras bortom vissa gränser. 

Sammanfattning

 • Den neutrala zonen är ryggradens rörelseomfång där det finns lite eller inget motstånd. 
 • En ökning av storleken på den neutrala zonen är korrelerad med spinal degeneration och skada.
 • Kroppens oförmåga att upprätthålla neutrala zoner inom fysiologiska gränser, vilket därför orsakar mekanisk dysfunktion och smärta, kallas ”klinisk instabilitet”.  
 • Förbättrad neurokontroll och motorisk funktion kan minska en avvikande neutral zon, minska klinisk instabilitet och minska smärta. 

Sammanfattning

 • Ökade neutrala zoner som ett resultat av skada eller degenerering har visat sig vara korrelerade till smärta. 
 • Ryggradsmusklerna ger betydande stabilitet till ryggraden.
 • Mindre effektiv muskelkontroll och minskad stabilitet har påträffats hos patienter med ländryggssmärta. 
 • Ett komprometterat ryggradssystem kan stabiliseras genom att stärka musklerna och träna upp det neuromuskulära kontrollsystemet. 

Samhällets riktlinjer och stöd

Healthcare Economics

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.