Reparativ behandling för militärveteraner med ländryggssmärta

De män och kvinnor som tjänstgjorde i militären står inför unika utmaningar när det gäller att hantera ländryggssmärta. Fysiska krav under aktiv tjänst, skador som de ådragit sig i tjänsten, samt långvarigt slitage på ryggraden kan alla bidra till kronisk ryggsmärta.

Tyvärr är traditionella behandlingar ofta inte tillräckligt för att ge varaktig lindring eftersom de inte tar itu med den bakomliggande orsaken till smärtan. Av denna anledning behövs en ny lösning för att hjälpa veteraner att återfå sin livskvalitet.

ReActiv8 är en revolutionerande reparativ neurostimuleringsterapi, som tillhandahåller denna eftersökta lösning.

Så hjälper ReActiv8 militärveteraner över hela världen

ReActiv8 erbjuder transformativ lindring till veteraner med ländryggssmärta.

ReActiv8 implanteras i nedre delen av ryggen och stimulerar de nerver som ansvarar för musklerna. Denna stimulering orsakar kontrollerade muskelsammandragningar som kan bidra till att förbättra neuromuskulär kontroll, vilket i sin tur leder till bättre ryggradsstabilitet och lindring av ländryggssmärta.

Till skillnad från andra behandlingsalternativ avbryter ReActiv8 cykeln av smärta, degenerering och funktionsnedgång i samband med kronisk ländryggssmärta.

Denna banbrytande behandling har dessutom visat sig vara både säker och effektiv, eftersom den stöds av kliniska studier och är godkänd av FDA.

Fördelar med lindring av ländryggssmärtor för militärveteraner

ReActiv8 har visat sig bidra till att förbättra den övergripande livskvaliteten för militärveteraner, så att de kan njuta av sin nyvunna smärtfrihet och fullt ut delta i aktiviteter som de kan ha gått miste om på grund av kronisk ryggsmärta.

Denna icke-farmakologiska terapi kan också vara ett välkommet alternativ för veteraner som söker alternativ till medicinering eller invasiva procedurer.

Men lyssna inte bara på vad vi säger!

Hundratals patienter har sett en dramatisk förbättring av sin ryggsmärta och dess funktion. Här är deras berättelser.

Så fungerar ReActiv8

ReActiv8 är en neurostimuleringsanordning som implanteras i nedre delen av ryggen. Med hjälp av två elektriska elektrodkablar överför ReActiv8 elektriska impulser till nerverna som har till uppgift att innervera de djupt stabiliserande ländryggsmusklerna, såsom multifidusmusklerna.

Dessa impulser får musklerna att dra ihop sig vilket hjärnan upptäcker. Som svar kan hjärnan utlösa återställandet av neuromuskulär kontroll.

ReActiv8 har tagits fram för att avbryta smärtcykeln och ge varaktig lindring för militärveteraner med ländryggssmärta.

Är ReActiv8 rätt för dig?

Låter dessa symptom bekanta?

Upplever du ryggsmärtor, muskelspasmer eller instabilitet regelbundet?

Verkar det som om de blir värre denna gång?

Känner du någon smärta eller spasmer i ryggen när du gör enkla uppgifter som att luta dig framåt för att plocka upp något, sopa eller tvätta ansiktet?

Upplever du ökad ryggsmärta om du sitter, står, eller kör bil under en längre period?

Upplever du smärta som kräver att du byter position eller använder armarna för att stödja dig själv?

Då är det dags att lämna din ländryggssmärta bakom dig och utforska ReActiv8 Ta det första steget idag – hitta en kvalificerad läkare i ditt område redan idag.

Vanliga frågor

ReActiv8 tar itu med grundorsaken till mekanisk ländryggssmärta genom att hjälpa patienter att återta kontrollen över multifidusmuskelns neuromuskulära funktion.

Den nedre delen av ryggen är starkt beroende av multifidusmuskeln för att bibehålla stabiliteten. Om denna muskel är skadad kan det leda till förlorad kontroll av muskeln, vilket i sin tur minskar ryggradens funktionella stabilitet. Detta gör ryggraden mer sårbar för fortsatta skador och överbelastning.

Att förbättra den neuromuskulära kontrollen av multifidusmuskeln kan stabilisera ryggraden, vilket leder till bättre funktion och mindre smärta.

När du registrerar dig i OSA-programmet kan du förbättra din åtkomst till ReActiv8 genom att skicka in förhandsgodkännanden och överklaganden baserat på patientbehov.

Anmäl dig till OSA-programmet här.

ReActiv8 är en behandling för mekanisk kronisk ländryggssmärta som stimulerar multifidusmuskeln i två 30-minuterspass per dag. Dess mål är att förbättra neuromuskulär kontroll och öka funktionen. Å andra sidan är SCS en behandling för kronisk ländryggssmärta till följd av sammanpressade nerver som ger konstant stimulering dygnet runt i syfte att minska uppfattningen av smärta.

Prata med din läkare för att se om du är en kandidat.
Fyll i hälsoundersökningen och sedan kan du boka in en konsultation för att ta reda på om du är kvalificerad.

Förtroendefrågor

Övertygande patientresultat

ReActiv-8, patientresultat i kliniska prövningar efter tre år.

0 %
VAS-reduktion ≥ 50 %
0 %
ODI-reduktion ≥ 20 punkter
0 %
Lösning av CLB (VAS < 2,5)
0 %
Frivilligt eliminerad eller minskad opioidanvändning

Gör vad hundratals veteraner redan har gjort och kom igång med ReActiv8 idag!

ReActiv8 är en säker, minimalt invasiv behandling som har visat sig ge varaktig lindring från ländryggssmärta hos hundratals patienter. Ta det första steget idag och börja din resa mot ett smärtfritt liv.

Hitta en kvalificerad ReActiv8-läkare i ditt område och återgå till att leva livet redan idag.

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.