Den enda FDA-godkända reparativa behandlingen för mekanisk kronisk ländryggssmärta i sin klass.

ReActiv8® är ett implanterbart neurostimuleringssystem för mekanisk kronisk ländryggssmärta och dysfunktion i multifidus. 77 % av patienterna i en treårig försöksstudie upplevde lindring av kronisk ländryggssmärta och 67 % av patienterna upplevde fullständig lindring.

Vad är REACTIV8® och
fungerar det?

ReActiv8® Restorative Neurostimulation är en reparativ terapi utformad att behandla försämrad neuromuskulär kontroll och degenerering av multifidusmuskeln förknippad med mekanisk kronisk ländryggssmärta (CLBP).

ReActiv8® fungerar genom att rikta in sig på multifidusmuskeln med elektriska pulser som levereras genom egenutvecklad självförankringsteknik placerad i anslutning till den mediala grenen av dorsal ramus.

En effektiv långtidsverkande lösning

78 % av patienterna rapporterade att de var ”definitivt nöjda” med sin ReActiv8®-behandling. I vår kliniska prövning hade 76 % av patienterna förbättringar på ≥ 50 % i VAS och/eller ≥ 20 punkter i ODI. ReActiv8® erbjuder lindring för patienter som plågas av kronisk ländryggssmärta och ger dem förnyat hopp med en hållbar, pragmatisk och långsiktig lösning.

Vem är en lämplig kandidat?

Lämpliga
Vuxna individer med kronisk ländryggssmärta (CLBP)
Patienter utan neuropatisk eller radikulär smärta
Utan tidigare ryggradsskirurgi
Otillräcklig eller tillfällig lindring från traditionella behandlingsmetoder
Olämpliga
Vuxna individer med mild ländryggssmärta
Patienter med radikulär smärta
Patienter som tidigare har genomgått ryggradsoperationer eller implantat
Långtidsverkande lindring från traditionella metoder
 

ReActiv8-systemet är ett implanterbart neurostimuleringssystem som använder en reparativ terapi utformad för att återställa muskelkontrollen av ländryggen för förbättrad hantering av ländryggssmärtor. Mer specifikt är ReActiv8-systemet indicerat för bilateral stimulering av dorsalhornets mediala förgrening L2 när den korsar den tvärställda processen vid L3 som ett hjälpmedel vid hantering av svårbehandlad mekanisk kronisk ländryggssmärta associerad med dysfunktion hos multifidus, vilket framgår av bildbehandling eller fysiologisk testning hos vuxna som har (i) misslyckats med behandling inklusive smärtstillande mediciner och sjukgymnastik och som (ii) inte är kandidater för ryggradskirurgi . ReActiv8 är en receptbelagd enhet implanterad av certifierade läkare i öppenvård. Patienter bör prata med sin vårdgivare för att diskutera om ReActiv8 är rätt för dem. Viktig säkerhets- och produktinformation hittar du på www.mainstaymedical.com.

You just clicked on a link to go to another Mainstay Medical ("Mainstay") website that is different from your current website, which is specifically intended for your country/region.  Please note there may be important differences on Mainstay websites designed for other countries/regions, including information about product (ReActiv8) indication and use, regulatory approval, healthcare practice standards, and data protection laws, among other things.  Do you still wish to continue to the different site?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.